Türkçe   English   
Tarafsızlık Beyanı

Bertu Grup, hizmetlerde, müşterisini olumsuz etkileyebilecek her türlü etkileşimden uzak durarak tarafsız ve bağımsız davranacağını,

Bertu Grup, gerçekleştirilecek muayene ve raporlama hizmetleri kapsamında yer alan hizmet, ürün,  işlem ve benzerinin tasarımcısı, üreticisi, montajcısı, tedarikçisi, sahibi, kullanıcısı, satın alıcısı, bakımcısı veya bunların hiçbirisinin yetkili temsilcisi olmadığını,

Bertu Grup, müşteri ile potansiyel bir çıkar çatışması olduğunda tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

Bertu Grupüst yönetimi, bünyesinde yapılan işleri herhangi bir şekilde başka kurumlar menfaati veya kendi menfaatine kullanmayacağını,

Bertu Grupde çalışan personelin hiçbir kuruluş ile çıkar ilişkisi içerisine girmesini talep etmeyeceğini, çıkar sağlayıcı herhangi bir talep gelmesi durumunda bu talebi kesinlikle reddedeceğini,

Bertu Grup, gerçekleştirilen hizmetlerde ve müşterilere ait her türlü bilgi ve belge’nin gizliliğine önem vereceğini,  

İlgili bütün taraflardan gelebilecek olan iş taleplerine aynı şekilde hizmet verileceğini ve uygulanmakta olan tüm prosedürlere ve uluslararası standartlara ayırım (arkadaş, meslektaş ve tanıdık v.s.) yapmaksızın uyulacağını,

Taahhüt ve kabul eder.Sayfa Kategorisi: Hakkımızda
 
Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları