Türkçe   English   
Sedye

Sedye; İş yerleri, imalathaneler, fabrikalar, endüstri tesisler, hastaneler, alışveriş merkezleri, okullar, devlet daireleri, ofisler, atölyeler, revir, özel klinik, sağlık ocakları gibi binalarda kullanılırlar.

Sedyeler, yangın, deprem, iş kazası gibi acil durumlarda ilkyardım ekibi, arama kurtarma ve tahliye ekipleri gibi ekipler için gerekli kurtarma ekipmanlarındandır.

Sedyeler kullanılmadığı zamanlarda katlanarak uygun yerlerde muhafaza edilmelidir. Bulunduğu yerler işaretleme levhaları ile belirli hale getirilmelidir. Sedyeler üzerinde hasta emniyet kemerlerininde bulunmasını öneririz.

BERTU GRUP ‘a siparişlerinizde aşağıdaki tür ve özellikleri belirterek siparişinizi veriniz.

  • Katlama sayısı
  • Hasta emniyet kemerli olup olmayacağı
  • Taşıma kapasitesi
  • Tekerlekli olup olmayacağı ve sandalye biçiminde olup olmayacağı gibi bilgiler verilmelidir.
Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları