Sivil Savunma Planı

7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince Sivil Savunma Planı hazırlanması zorunlu olan yerler;

 • 7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu gereğince hassas bölgeler içinde olup da yıllık ortalama personel mevcudu 100 den fazla bulunan toplu çalışma ve işyerlerinde,
 • Hassasiyeti kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün daire teşekkül, fabrika, müessese, imalathane, atölye, okul, üniversite, yurt, pansiyon,
 • 100 den fazla yataklı hastane ve oteller,
 • Benzeri toplu çalışma ve işyerlerinde.
 • Hazırlanan Sivil Savunma Planları valiliğe onaylatılması gerekmektedir.

Hazırlanan Sivil Savunma Planları bağlı olunan Kaymakamlığa teslim edilir. Gerekli incelemerl yapılarak Valilik tarafından onaylanır.

Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadiyle alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.

Sivil Savunma Planı; işletme içerisinde, gerektiğinde yanındaki/etrafındaki diğer işletmelerle birlikte yapılır, valilik tarafından onaylanır ve saklanır. Savaş, doğal afet v.b durumlarda kullanılmak üzere başvurulur. Burada asıl olan şey, gerektiğinde ( savaş, doğal afet v.b ) işletmenin kendi ekipmanlarının, personel kaynağının ve ekiplerinin valilik kontrolüne geçmesidir.

Sivil Savunma Planı ile Acil Durum Planı birbirine karıştırılmamalıdır. Aynı zamanda Sivil Savunma Planı hazırlanması OSGB, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi uzmanlığında değildir.

Sivil Savunma Planlarınız; Konularına hakim uzman kadromuz tarafından hazırlanır. 

 • Okul Sivil Savunma Planı
 • Fabrika Sivil Savunma Planı
 • Ofis Sivil Savunma Planı
 • Yurt Sivil Savunma Planı
 • Hastane Sivil Savunma Planı
 • Site Sivil Savunma Planı

Sivil Savunma Planı hazırlatmayanlar hakkında yasal işlemlerle karşılaşabilir, para ceza alabilir, yetkili hapis cezası ile karşılabilir.

En kısa sürede Sivil Savunma Planı 'nızı hazırlatmayı unutmayın. Sivil Savunma Planınızı hazırlatmak için BERTU GRUP ile iletişime geçebilirsiniz.

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları