Acil Durum Kriz Yönetim Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde tehlike sınıflarını tespit eden Tebliğde belirlenmiş olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 30 çalışana, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 50 çalışana kadar kurtarma, koruma ve yangınla mücadele konularının her biri için uygun donanıma sahip ve özel eğitimli en az birer çalışanı destek elemanı olarak görevlendirmesi gereklidir. Bu hizmet işyerlerinde Acil Durum ve Yangın Konusunda görevli çalışanlara, uzmanlara gerekli bilgi, beceri ve tutumu kazandırmayı kapsar.

Acil Durum Kriz Yönetim Eğitimi; kurum çalışanlarının olası acil durumda ilk müdahaleyi gerçekleştirerek profesyonel ekipler gelince kadar almış oldukları eğitimler sayesinde en doğru müdahaleleri yaparak can ve mal kayıplarının oluşmasını ya da olayın en az zararla atlatılmasını sağlayabilirler. Uygulamalı olarak Acil Durum Kriz Yönetim Eğitimi alan ve Acil Durum Kriz Yönetim Eğitim Katılım Belgesi bulunan kişiler, iş yerlerinde Kurtarma Ekibi ve Koruma Ekiplerinde görev alabilmektedir.

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİM EĞİTİMİ  İÇERİĞİ           :

 • Açılış Tanışma
 • Acil Durum Ekiplerinin Görevleri,
 • Acil Durumlarda Bina Tahliyesi,
 • Ekiplerin Oluşturulması ve Görevleri,
 • Bina Çökme Nedenleri ve Binaların Çökme Şekilleri,
 • Kurtarma Operasyonlarının Sınıflandırılması,
 • Olay Yeri Organizasyonu ve Arama Metotları,
 • Enkaza Giriş Teknikleri,
 • Yaralı Taşıma Teknikleri
 • Acil Durum Ekipmanlarının tanıtımı

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİM EĞİTİMİ : ( Teorik ve uygulamalı’dır )

 • Eğitim Süresi: 4 saat (yarım gün)

ACİL DURUM KRİZ YÖNETİM EĞİTİMİ  ÖN HAZIRLIĞI :

 1. Teorik Eğitim öncesi tarafınıza gönderilecek aşağıda belirtilen dökümanlardan belirtilen sayıda tarafınızca çıktı alınmalıdır.
 • İsg Eğitim Onay Ve Cevap Anahtar Formu (1 Adet)
 • İsg Eğitim Duyuru Ve Katılım Formu (1 Adet-Arkalı Önlü)
 • İsg Eğitim Değerlendirme Formu (Katılımcı Sayısı Kadar-Arkalı Önlü)
 1. Dökümanlardan belirtilen sayıda çıktı alındığına dair bilgi Eğitim Öncesi maili ile bildirilmelidir.
 2. Teorik Eğitim öncesi aşağıda belirtilen ekipmanlar hazırlanmalıdır.
 • Projeksiyon 
 • Ses Sistemi ( Hoparlör )
 • Eğitim İçin Uygun Alan
 • Katılımcı Sayısı Kadar Mavi Renkli Tükenmez Kalem
 1. Çıktı alınan dökümanlar ve malzemeler eğitim öncesi eğitmene teslim edilmelidir.
 2. Eğitim ve uygulama sırasında; doküman dağıtımı, toplanması, fotoğraf çekilmesi, zaman tutulması ve gerekli ekipmanları hazır bulundurmak için yardımcı personel bulundurulmalıdır. Yardımcı Personel; Tatbikat sırasında kullanılmak üzere alarm sistemini kullanmayı (Çalıştırmayı ve susturmayı ) bilmelidir
 3. Eğitime katılacakların katılımını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.
 4. Eğitime katılımcı sayısı maksimum 25 katılımcı ile sınırlıdır. 
 5. Tatbikatlar öncesi; Tatbikat başlangıç ve bitiş saati, yapılan tatbikat adı ve nerede gerçekleşeceği Site Yönetimine ve Yerel Makamlara tarafınızca bildirilmelidir. Tatbikatlar bittikten sonra bitimi hakkındada bilgi verilmelidir.
 6. Uygulama esnasında çalışanlar arasında koordinasyon tarafınızca yapılmalıdır.
 7. Uygulamadan sonra çevre temizliği ve düzenini sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.
 8. Acil Durum Tatbikatı öncesi aşağıda belirtilen malzemeler hazırlanmalıdır. (Tüm Personelin katılımı durumunda Tahliye Tatbikatı olarak değerlendirilecektir)
 • Hasta taşıma Taşıma Sedyesi
 • Boyun ateli ( Boyunluk ) -Boynu tam kapsayan şekilde olacak
 • Battaniye 
 • İlkyardım seti
 • Sandalye
 1. Eğitim ve Tatbikatlar sırasında fotoğraf çekimi müşteriye aittir. Fotoğraflar eğitim sonrasında eğitmene teslim edilmesi durumunda Tatbikat Raporları fotoğraflı olarak teslim edilecektir.
 2. Gerekli Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği tedbirlerini almak müşterinin sorumluluğundadır.
Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları