Kalite Eğitimleri

ISO 9001:2015 Temel Eğitimi;( 1 gün)

 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Nedir?
 • Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri
 • 2015 Revizyonu ile Gelen Yenilikçi Yaklaşım
 • Workshop 1

            - Dökümante Edilmesi Gereken Süreçler

            - Beklentiler

           - Standart Okuma

 • Workshop 2

           - Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

           - Kalite Sistem Sürekliliğinin ve Etkinliğinin Sağlanması için Metodlar

 • Workshop 3

           - Düzeltici Faaliyet Uygulama

           - Üst Yönetim Sorumlulukları

          - YGG Uygulama

 

ISO 14001:2015 Temel Eğitimi;(1 gün)

 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?
 • Çevre Yönetim Sistemi Prensipleri
 • 2015 Revizyonu ile Gelen Yenilikçi Yaklaşım
 • Workshop 1

-Kuruluş Bağlamı

-Beklentiler

-Standart Okuma

 • Workshop 2

-Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

-Çevreye Karşı Sorumluluklar ve Bilinçlendirme

 • Workshop 3

-Düzeltici Faaliyet Uygulama

-Üst Yönetim Sorumlulukları

-Çevre Hedef ve Gerçekleştirmelerin Takip Metodları

 

ISO 22000:2005 HACCP Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi  Temel Eğitimi;(1 gün)

 • ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri
 • HACCP Yaklaşım
 • Workshop 1

-Kuruluş Bağlamı

-Beklentiler

-Standart Okuma

 • Workshop 2

-Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

-Paydaşlara Karşı Sorumluluklar ve Bilinçlendirme

-Altyapısal Uygulamalar

 • Workshop 3

-Düzeltici Faaliyet Uygulama

-Üst Yönetim Sorumlulukları

-Gıda Güvenliği Hedef ve Gerçekleştirmelerin Takip Metodları

 

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi;(1 gün)

 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri
 • Risk Temelli Yaklaşım
 • Workshop 1

-Kuruluş Bağlamı

-Kuruluşun İç ve Dış Faktörleri

-Çalışma Koşullarına Yaklaşım

-Eğitim

 • Workshop 2

-Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

-Çalışana  Karşı Sorumluluklar ve Bilinçlendirme

 • Workshop 3

-Düzeltici Faaliyet Uygulama

-Üst Yönetim Sorumlulukları

-İSG Hedef ve Gerçekleştirmelerin Takip Metodları

 

ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi;(1 gün)

 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Nedir?
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prensipleri
 • Varlıkların Sınıflandırılması,Değerlendirilmesi,Kontrollerin Belirlenmesi
 • Workshop 1

-Bilgi Varlıklarının Farkına varma

-Sahip Olunan Varlıkları Koruma

-İlgili taraflar

 • Workshop 2

-Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

-Paydaşlara Karşı Sorumluluklar ve Bilinçlendirme

 • Workshop 3

-Dökümantasyon Oluşturma

-Yönetimin Gözden Geçirilmesi

-Bilgi Güvenliği Hedef ve Gerçekleştirmelerin Takip Metodları

 

Entegre İç Tetkikçi Eğitimi(2 gün)

 • Kalite / Kalite Sistemi / Toplam Kalite Yönetimi
 1. Kalite – Kalite Kontrol Kavramları
 2. Sistem Yaklaşımı,Kalite Güvence Sistemi - TKY Kavramı
 • Sistem / Süreç / Süreç Yaklaşımı
 1. Sistem Kavramı ,Akış, İş akışı, Süreç ,Süreç Bileşenleri ,Süreç Yaklaşımı
 • ISO 19011
 • Denetim
 1. Denetim Kavramı
 2. Denetim Hedefleri
 3. Soru Listeleri
 4. Objektif Kanıt
 5. Uygunsuzluk,
 6. Gözlem
 7. Raporlama
 8. DÖF / Uygunsuzluk Kapatma
 • Denetçi
 1. Denetçi Nasıl olmalıdır ?
 2. Denetçi Nasıl olmamalıdır ?
 • Denetim Çeşitleri

1. Taraf  - 2. Taraf - 3. Taraf

Proses Denetimi

Ürün Denetimi

 • Workshop 1
 1. Denetimci özellikleri
 2. Denetim yapılışı
 • Workshop 2
 1. Soru Listesi Hazırlama
 2. Denetim Takibi
 • Ölçme Sınavı

 

BRC IOP Bilinçlendirme Eğitimi (1 gün)

• BRC Iop Sistemi Nedir?

• BRC Iop Yönetim Sistemi Prensipleri

• Tehlike ve Risk Yönetim Sistemi

• Workshop 1

-Kuruluş Bağlamı

-Kuruluşun Organizasyonu

-Fabrika Standartları,Altyapı

-Personel Yapısı

• Workshop 2

-Risk Değerlendirme esaslı model oluşturma

-Çalışana  Karşı Sorumluluklar ve Bilinçlendirme

-Bulaşma (kontaminasyon) Kontrolü

• Workshop 3

-Düzeltici Faaliyet Uygulama

-Üst Yönetim Sorumlulukları

-BRC Hedef ve Gerçekleştirmelerin Takip Metodları

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları