Yangın Tahliye Planı ( Yangın Tahliye Projesi )

tahliye planı

acil durum krokisi

Acil durum krokilerimiz ile ilgili detaylı bilgileri, örneklerimizi ve uygulamalarımızı www.acildurumkrokisi.com  adresimizden inceleyebilirsiniz.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Yönetmelik kapsamı gereği; işyerlerinde işyerini veya işyerinin bölümlerini gösteren yangın söndürme amaçlı kullanılacak ekipmanların bulunduğu yerleri ve bulunması halinde uyarı sistemlerinin de yer aldığı Yangın Tahliye Planları kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulmalıdır. Bu  hizmet işyerlerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale gerektiren olaylarda yangın ekipmanlarının yerlerini kolayca bulmayı sağlar.

Binalarin Yangindan Korunmasi Hakkinda Yönetmelik yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.

Ruhsatlandırma birimleri, Sigorta şirketleri, Denetleme firmaları, Müşteriler  bu projeleri talep ederler. Aynı zamanda İş Müfettişleri denetimlerinde, Müşteri denetimlerinde, Sosyal sorumluluk denetimlerinde, Sedex denetimlerinde, Kalite denetimlerinde, Ohsas 18001 veya ISO 45001 denetimlerinde, Tedarikçi denetimlerinde ve acil durumlarda müdahale birimleri (İtfaiye, Afad vs.) tarafından talep edilir. 

İlgili yönetmeliklere göre; müşteri refakatçisi tarafından gösterilen yangın ekipmanları vs. belirtilerek Yangın Planları çizilir. Çizim esnasında eksiklikler ile ilgili önerilerde bulunulur.

Yangın Planı çizimlerimiz 2 boyutlu ve 3 boyutlu görsel olacak şekilde çizilir. Teklif öncesi bildiriniz.

Yangın Planları 'nız aşağıdaki aşamalar izlenerek çizilir. Taslak çizimleriniz ( Karakalem çalışması) Yangın Eğitmenlerimiz ve grafikler tarafından çizilmektedir. Digital çizimlerimiz grafiklerimiz tarafından çizilmektedir.

 1. Taslak çizimin karakalem olarak çizilmesi,
 2. Taslak çizimlerin digital ortamda çizilmesi (Grafik programında çizmekteyiz)
 3. Digital çizimlerin tarafımızdan kontrol edilmesi
 4. Digital çizimlerin tarafınızdan kontrol edilmesi ve onaylanması
 5. Çıktıların alınması ve müşteriye teslim edilmesi

Yangın Tahliye Planı çizim sayısı aşağıdaki şekilde belirlenir.

 1. Katlar küçük ise her bir kat bir çizim ( Ortalama 1000m2 kadar )
 2. Alan büyük ise ortalama her 1000m2 bir çizim 
 3. Basit çizimlerde çizim sayısı karşılıklı görüşme ve tespitlerle belirlenir.

Yangın Tahliye Planları asılacak yere göre yön verilerek çizilir.  Bulunduğunuz yer yangın tahliye planında belirtilir. Örneğin; bulunduğunuz yerin sol tarafında alan ile çizimin sol tarafında alan aynı yeri gösterir. Bu şekilde yangın tahliye planları 'ndan kolayca yangın ekipmanlarının yerleri anlaşılır.

Yangın Planları 'nız istenilen ölçüde ve aşağıdaki malzemelere baskılı olarak teslim edilir. Müşterilerimiz özel isteklerini belirtmediği sürece kısa kenar 50cm olarak alınır ve uzun kenar ona orantılı olarak çizilir. Genel olarak yangın tahliye planları 'mızın ölçüleri 50cmx70cm 'dir. Baskıda kullanılan malzeme dekota, pleksiglas veya alüminyum kompozit panel üzerine fosforlu baskı sıvama yapılır. Kullanım yerine ve özelliklerine bağlı olarak laminasyon kaplama yapılarak müşteiye teslim edilir. 

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projedir.

MADDE 7. Toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.

Müşterilerin talepleri doğrultusunda ayrıntılı çizimler yapılmaktadır. Bu çizimler esnasında yukarıdakilere ek olarak belirtilebilecek ekipmanlar aşağıda belirtilmektedir.

 1. Yangın Kapıları
 2. Yangın Merdivenleri
 3. Toplanma Noktası
 4. Kimyasal Kitler
 5. Ana Elektrik Şalteri
 6. Trafo
 7. Doğalgaz Ana Vanası
 8. Doğalgaz Kesme Butonları
 9. Jeneratör / Jeneratör odası
 10. Yangın asansörü
 11. Yangın Pompaları
 12. Duman Dedektörleri
 13. BIM Sistemler
 14. Sprink Sistemleri Vanaları
 15. Alarm Butonları
 16. Sirenler
 17. Yangın Tüpleri
 18. Tekerlekli Yangın Tüpleri
 19. Yangın Dolapları
 20. Hidrant
 21. İtfaiye Bağlantı Ağzı
 22. Seyyar Yangın Hortumu
 23. Elektrik Panosu Otomatik Söndürme Sistemleri
 24. Bilgi İşlem Otomatik Söndürme Sistemi
 25. Gaz Dedektörleri
 26. Acil Durum Kriz Odası ( Ekipman Odası)
 27. Kum Torbaları
 28. Basınçlı Kaplar
 29. Buradasınız
 30. Yangın Panelleri
 31. Kompresörü uzaktan durdurma butonları
 32. Yangın Battaniyesi
 33. Acil telefonlar
 34. Gaz sensörleri (Hidrojen vs.)
 35. Kazan uzaktan durdurma butonları/anahtarları
 36. Yangın ekipman dolapları
 37. İtfaiyeci elbiseleri
 38. Duman perdesi
 39. Duman yönlendirme bacası
 40. Yangın duvarı
 41. Yangın güvenlik holü
 42. Yangın kompartmanı
 43. Kazan dairesi
 44. Sığınak
 45. Yangın kontrol paneli
 46. Kontrol merkezi

Yangın panelleri, acil durum krokileri, tahliye planları,  yangın tahliye planları, krokiler, yerleşim planları, okul acil durum krokileri, fabrika acil durum krokileri, yurt acil durum krokileri, ofis acil durum krokileri, okul tahliye planları, hastane acil durum krokileri, hastane tahliye planları, hastane yangın tahliye planları, okul yangın tahliye planları tanımları ile çizimlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları