Paratoner Kontrol ve Ölçümü (Yıldırımdan Korunma)

Paratoner Kontrol ve Ölçümleri; Görsel (Fonksiyon) ve Ölçüm olarak iki bölümde yapılır. Paratoner  Kontrol ve Ölçümlerini, konularında uzman ve yetkin Elektrik Mühendisleri tarafından, teknolojiye en uygun cihazlar ile yapılır. Paratoner Kontrol ve Ölçümleri; Risk değerlendirmesi sonuçlarınıza göre belirlediğiniz aralıklarda yapılır. Bu periyot bir yılı geçmemelidir. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305 standartlarına göre yapılır.

Yıldırım, toprak ile bulut arasındaki elektrik yüklerinin çok hızlı şekilde yer değişmesi şeklinde tanımlanabilir.

Paratoner, insanların yaşadıkları meskenleri ve sanayi tesislerini yıldırımdan korunmaya yarayan, direkt olarak toprağa iletilmesini sağlayan bir cihazdır. 

Yüksek veya yüksekte bulunan binalar, parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerin üretildiği işlendiği veya depolandığı binalar, yıldırıma karşı iç ve dış koruma ile korunmalıdır.

Paratoner Çeşitleri ;

  • Aktif Paratoner,  
  • Faraday Kafesi,
  • Franklin Çubuğu 

Radyoaktif Paratonerlerin kullanılması yasaklanmıştır. Bu sebeple Radyoaktif Paratoner bulunan işletmeler paratonerlerini değiştirmelidir.

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları