Tesisatların Periyodik Kontrolü

Tesisatların periyodik kontrol zorunluluğu; 6331 sayılı kanuna göre çıkarılan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek III Bölümünün 2.3. Tesisatlar maddesinin, 2.3.1. bendinde (Tesisatlar) ve alt bentlerinde belirtilmiştir.

Tesisatların güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, tesisatların kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her değişikliğinde tesisatının, periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. Arızaya sebep olabilecek etkilere maruz kalarak tehlike yaratabilecek tesisatın periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır. Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya tesisatın uzun süre kullanılmaması gibi tesisattaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yaptırılmalıdır.

Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş tesisatların periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yaptırılmalıdır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise tesisatın periyodik kontrolü, bulunduğu ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenen aralıklarda yaptırılır. Belirlenen periyodik kontrol aralıkları; Standartlarda süre belirtilmemişse bir yılı aşmayacak şekilde belirlenmelidir.

BERTU GRUP, yetkin kontrolörleri ile hassas ölçüm cihazları vasıtasıyla işletmenizde kullanılan Tesisatların periyodik kontrol ve testlerinde sizlere yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız tarafsız ve güvenilir periyodik kontrolleri gerçekleştirir.

BERTU GRUP olarak periyodik kontrolü gerçekleştirilen Tesisatlar:

  • Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı
  • Havalandırma ve Klima Tesisatı
  • Yangın Söndürme cihazı
  • Elektrik Tesisatı
  • Topraklama Tesisatı
  • Paratoner Tesisatı
Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları