Ortam Ölçümleri

Çalışma ortamında bulunan, çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü gürültü, titreşim, aydınlatma, iyonlaştırıcı olmayan radyasyon gibi fiziksel; toz, gaz, buhar gibi kimyasal ve virüs, bakteri, mantar gibi biyolojik etkenlerin nicelik ve nitelik tayininin yapılmasıdır.

BERTU GRUP, Turkak Akretideli ve İSGÜM Yeterlilik Belgesine sahip, yetkin çözüm ortağı laboratuvar ile ortam ve kişisel maruziyet ölçümlerinizi yüksek standartlarda hizmet sunarak bağımsız tarafsız ve güvenilir olarak gerçekleştirir.

BERTU GRUP olarak hizmet verdiğimiz Ortam Ölçümleri (İş Hijyen Ölçümleri) :

 • Ortam Gürültü Ölçümü
 • Ortam Titreşim Ölçümü
 • Ortam Aydınlatma Ölçümü
 • Termal Konfor Ölçümü
 • Ortam Toz Ölçümü
 • Solunabilir Toplam Toz Ölçümü
 • İç Ortam Havasında Ağır Metal Ölçümü
 • Ortam VOC Ölçümleri
 • Ortam Ölçümlerinin Haritalanması
 • Hidrojen Sülfür Ölçümü (H₂S)
 • Oksijen Ölçümü (O₂)
 • Karbonmonoksit Ölçümü (CO)

BERTU GRUP olarak hizmet verdiğimiz Kişisel Maruziyet Ölçümleri :

 • Gürültü Maruziyeti Ölçümü
 • Titreşim Maruziyeti Ölçümü
 • Gaz Maruziyeti Ölçümü
 • VOC Maruziyeti Ölçümü (Kimyasal Maruziyeti Ölçümü)
 • Toz Maruziyeti Ölçümü
 • Radyasyon Maruziyeti Ölçümü

Titreşim Ölçümü: İşin bir bölümünde ya da tamamında mekanik titreşim ve şoklara, çalışan personelin tüm vücudunun ne derece maruz kaldığının ölçümüdür. Çalışanların tüm vücudunun mekanik titreşim ve şoklara maruz kalması kas-iskelet sistemi hastalıklarına sebebiyet vermektedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik” göre çalışanların ne derece titreşime maruz kaldığının belirlenmesi zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Aydınlatma Ölçümü: Çalışma alanlarının tümünü kapsayacak şekilde aydınlatma şiddetinin ölçülmesidir. İş yerlerinde güvenli çalışma ortamları oluşturabilmesi için, görsel yapılan işlerin kolaylıkla ve uygun yapılabilmesi için en önemli faktördür. İş güvenliği açışından ve yönlendirme/uyarı levhalarının görülebilmesi bakımından önemlidir. Öncelikle yapılan işlerde işin kalitesinin düşmemesi için ve kalitesinin değişmemesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından kazaları en aza indirilmesi için gerekli önemli bir etmendir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik” göre iş yerlerinde aydınlatma ölçümü yapılması zorunluluğu vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Termal Konfor Ölçümü: İşyerlerinde termal konfor şartlarının çalışanları rahatsız etmeyecek, çalışanların fiziksel ve psikolojik durumlarını olumsuz etkilemeyecek şekilde olmalıdır. İş yerlerinde çalışanların ortamda maruz kaldığı; sıcaklık, nem ve hava akım hızı parametrelerinin, çalışanın giydiği kıyafet bilgisi ve çalışma metabolik oranının ölçülmesidir. İş yeri ortamının Termal açıdan çalışanlar için konforlu olmaması, çalışan üzerinde stres etmeninin attıracağından dolayı yapılan işin standardının ve kalitesinin bozulmasına neden olacaktır. İş sağlığı ve güvenliği açısından; çeşitli sağlık problemlerinin yanında çevre-ortam-makine uyumunu bozmaktadır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “işyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelik” göre iş yerlerinde termal konfor ölçümü yapılması zorunluluğu vardır.  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Toz Ölçümü: Çalışma alanlarında, iş kaynaklı ya da başka sebeplerden oluşan ortama yayılan parçacıkların ölçülmesidir. İş yerlerinde toza maruz kalmak çeşitli sağlık problemlerine sebebiyet vermektedir. Bu hastalıklar; silikoz, asbestoz, berillioz, bisinoz gibi hastalıklardır. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “Tozla Mücadele Yönetmeliği” göre iş yerlerinde toz ölçümü yapılması zorunluluğu vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Kimyasal Madde Tayini: İşin bir bölümünde ya da tamamında çalışanların kimyasal maddeleri maruz kalma seviyelerin ölçümüdür. Kimyasal maddeler yüksek kanserojen maddelerdir. Ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği için maruz kalma sürelerinin ve şiddetinin ölçülmesi gereklidir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik” göre çalışanların ne derece kimyasal maddeye maruz kaldığının belirlenmesi zorunludur. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Gürültü Ölçümü: Çalışma alanlarında kişilerin maruz kaldığı uyumsuz, düzensiz bir biçimde çıkan, rahatsız edici her türlü sesin tespit edilmesi için yapılan ölçümedir. Gürültüye maruz kalmak sağlık problemlerine yol açmasının yanında iş sağlığı ve güvenliği açısından uyarı/ikaz seslerinin duyulması engellemesi açısından iş kazalarına sebebiyet vermektedir. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının hazırladığı “çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik” göre iş yerlerinde gürültü ölçümü yapılması zorunluluğu vardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, Yangın Planı, Yangın Kaçış Planı, Yangın Tahliye Planı, Tahliye Krokisi, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Ayakkabısı, Eldiven, İş Gözlüğü, Baret, Maske, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları