Türkçe   English   
Portatif Yangın Söndürücüler

BERTU GRUP, olarak firmalara vermiş olduğumuz hizmetleri desteklemek amacı ile firmanızda olması gereken portatif yangın söndürücüleri ve asılacak yerleri belirlemekteyiz. Belirlediğimiz portatif yangın söndürücüleri, müşterinin onayından sonra işaretle levhaları ile birlikte yerine asmaktayız. Dolum ve kontrol raporları Hizmet Yeter

Kuru Kimyevi Tozlu Portatif Söndürücüler

Kuru tozlu seyyar söndürücüler A B C sınıfı her türlü yangın riski taşıyan ortamlarda güvenle kullanılır.Özellikle parlayabilen gazları içeren tutuşabilir sıvı yangınları için uygundur. Kuru tozlu seyyar söndürücülerin, yüksek söndürme etkisi, yangını boğma, radyasyon yalıtımı ve kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırma şeklindedir.

Genel tüm alanlarda bulunmalıdır.

Karbondioksitli (CO2) Portatif Söndürücüler

Karbondioksit gazlı seyyar söndürücüler, B C sınıfı, özellikle parlayabilir sıvılar ve elektrik tehlikelerini de kapsayan yangın riskleri için uygundur. Karbondioksit elektronik malzemelere zarar vermez, modern ofisler, elektrik riskleri, yağ ve solventler gibi sıvıların tutuşmasından meydana gelen yangınlara müdahalelerde etkilidir. Söndürmeden sonra ortamda hiç bir kalıntı bırakmaz. % 99,9 safliıta karbondioksit, kendinden basınçlı bir gazdır ve son derece yüksek soğutucu etkiye sahip olan karbondioksit, ortamdaki oksijen miktarını düşürerek kimyasal zincirleme yanma reaksiyonunu kırarak söndürme sağlar. Kapalı alanlarda etkili bir söndürme ajanıdır. Söndürücü içindeki likit CO2 gazı hava ile birleştiğinde -79 santigrat derecede kar yapar, elle tutulan lansın yalıtkan olması gerekir.

Her elektrik panosunun yanında ve ofis ortamlarda bulundurulmalıdır.

Köpüklü (FOAM) Portatif Söndürücüler

Köpük konsantrasyonlu seyyar söndürücüler,a B sınıfı yangın risklerinin mevcut olduğu ortamlar için uygundur. Çok amaçlı afff köpükler özellikle B sınıfı yangınlara müdahalelerde etkin olarak kullanılır.(Özellikle depolarda için için yanan kumaş, plastik vb.) Köpükler yanan maddenin yüzeyini kaplayarak oksijen ile temasını keser ve yanma ısısını düşürerek soğutucu etki yapar.

Ürün ve malzeme depoları ile, sıvı kimyasal alanlarında bulunmalıdır.

BERTU GRUP, tarafından temin edilen portatif yangın söndürücüler aşağıdadır.

 • 1 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 2 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 4 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 6 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 12 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 50 Kg Abc Tozlu Cihaz
 • 6 Litre Co2 Gazlı Cihaz
 • 12 Litre Co2 Gazlı Cihaz
 • 30 Litre Co2 Gazlı Cihaz
 • 12 Kg Foam (Köpüklü) Yangın Söndürme Cihazları
 • 50 Kg Foam (Köpüklü) Yangın Söndürme Cihazları

 

Yasal Sorumluluk :

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Taşınabilir söndürme tüpleri

MADDE 99- (1) Taşınabilir söndürme tüplerinin tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;

a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü,

c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

ç) D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu,

söndürme tüpleri bulundurulur.

(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme tüpü bulundurulması gerekir.

(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme tüpü bulundurulması mecburidir.

(4) Söndürme tüpleri dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme tüplerine ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur.

(5) Taşınabilir söndürme tüpleri için, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek ve zeminden asma halkasına olan uzaklığı yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.

(6) Arabalı yangın söndürücülerin TS 11749- EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.

 

Referans
Statik Blok

Periyodik Kontrol, Acil Durum Krokisi, Tahliye Planı, İş Hijyen Ölçümü, Ortam Ölçümleri, Eğitim, Yangın Eğitimi, Acil Durum Eğitimi, Kalite Eğitimi, İç Tetkikçi Eğitimi, Elektrik Kontrolü, Topraklama Ölçümü, Termal Kamera Kontrolü, Risk Analizi, İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Güvenliği, Acil Durum Planı, OSGB, Danışmanlık, Mesleki Eğitim, Yüksekte Çalışma Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Paratoner Kontrolü, Sivil Savunma Planı, Kaçış Planı, Yerleşim Planı, Aydınlatma Ölçümü, Gürültü Ölçümü, Toz Ölçümü, Titreşim Ölçümü, Termal Konfor Ölçümü, Transpalet, Forklift, İstifleme Makinası, Şarjlı Transpalet, Vinç, Caraskal, Hava Tankı, Kazan, Buhar Kazanı, Kalorifer Kazanı, Hidrofor, Genleşme Tankı, İş Makinası, Yangın Tesisatı, Elektrik Tesisatı, Havalandırma Tesisatı, Havalandırma Ölçümü, Elektrik Tesisat Uygunluk, Platform, Periyodik Teknik Kontrol, Yangın Tatbikatı, Acil Durum Tatbikatı, Tahliye Tatbikatı, Zemin Çizgisi, Yer Çizgisi, Acil Kaçış Çizgileri, Acil Çıkış Çizgileri, Alarm Tesisatı Kontrolü, Algılama Sistemi Kontrolü, BRC, Sağlıklı İşyeri Sistem Danışmanlığı, Güvenli Üretim Sistem Danışmanlığı, Güvenli Hizmet Sistem Danışmanlığı, Güvenli İşyeri Sistem Danışmanlığ, Covid-19 Danışmanlığı, Kişisel Koruyucu Donanım Satışı, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları, Acil Durum Ekipmanları, İş Güvenliği Levhaları, Uyarı Levhaları